DEGA "MENAXHIM BIZNESI"

Ju keni mundësinë të REGJISTROHENI dhe të bëheni pjesë e degës “Menaxhim BIZNESI”. Për pak kohë ju specializoheni dhe çertifikoheni si "menaxher biznesi" i njohur nga shteti shqiptar. Mos humbisni kohë, regjistrohuni!

Mos humbisni kohë! Regjistrimet për këtë degë kanë filluar në datën 19 shtator 2017 dhe mbyllen në datën 02 dhjetor 2017.

Hyni në botën e biznesit

Dega Menaxhim Biznesi

“Menaxhim Biznesi” është një degë 5 mujore e “Akademisë Profesionale Elita” ku zhvillon mësim 1 herë në javë. Akademia Elita është arsim profesional. Në mbarim të kësaj dege do të çertifikoheni si “MENAXHER BIZNESI” të njohur nga shteti shqiptar.

Pas mbarimit të kësaj dege ju mund të ushtroni në vazhdim profesionin e MENAXHERIT TË BIZNESIT në biznese private, institucione shtetërore, në shoqëri me përgjegjësi të kufizuara (SH.P.K), shoqëri aksionare (sh.a) apo të menaxhoni një biznes tuajin si nga ana financiare dhe manaxheriale. Në këtë degë do të aftësoheni për anën manaxheriale dhe organizative të bizneseve duke krijuar dhe politika të reja të suksesshme për bizneset e ndryshme.

Të gjithë degës e Akademisë Profesionale Elita janë të licensuara.

Akademia jonë është e përbërë nga tre departamente kryesore, përkatësisht “Elita e Biznesit” e cila konsiston në përgatitjen e menaxherëve të biznesit, financiereve, etj. Departamenti “Elita Politike” ku konsiston në përgatitjen e politikanëve dhe liderave të rinj në politikë si edhe në administraten publike dhe departamenti i “Elitës Juridike” ku konsiston në përgatitjen e studentëve në fushën e ligjit.

Kjo lloj shkolle është unike në llojin e vetë në Shqipëri.

Në shkollën tonë profesionale mund të marrin pjesë të gjithë individët të cilët kanë mbaruar vetëm gjimnazin, individë që kanë mbaruar një Universitet dhe kërkojnë të marrin një profesion tjetër siç është ai i financierit apo edhe individë që kanë mbaruar Fakultetin Ekonomik por duan të zhvillohen e praktikohen më shumë në fushën e financës.

Mos humbisni kohë!

Profesioni

Menaxher biznesi i njohur nga shteti shqiptar

DEGA profesionale “Menaxher Biznesi”
Kohëzgjatja e degës:  5 muaj.  Leksionet por dhe praktika do zhvillohet të shtunave. Leksionet zhvillohen një herë në javë, ditën e shtunë.

Leksionet zhvillohet tek qendra e konferencave “Tirana International” (15 katëshi), Tiranë. Vendi i zhvillimit të praktikës: Terren, hotel “Tirana International”, në zyrat e administratës së shkollës, biznese të ndryshme, institucione të tjera, etj.

Tarifa degës “Menaxhim Biznesi” është 395 euro. Ju nuk keni asnjë kosto shtesë. Pagesën mund t’a realizoni të plotë ose me këste.

1200 x 200
foto2 (2)

Ju keni mundësi të rrisni aftësitë tuaja...

Aftësitë menaxheriale tuajat do të rriten, ju do të dini si të hartoni një plan biznesi, si të realizoni një aplikim kredie të suksesshëm, të menaxhoni dhe të planifikoni fillimin vazhdimin dhe mbarvajtjen e biznesit tuaj apo të biznesit që drejtoni, do të aftësoheni në anën juridike mbi menaxhimin juridik tek një kompanie, do të aftësoheni të mbani vetë financat e biznesit tuaj, të deklaroni blerjet, shitjet, sigurimet, të plotësoni faturat, etj.

Ju do të zhvilloni oratorinë tuaj por do të zhvilloni dhe fuqinë tuaj marketuese për të realizuar fushata të ndryshme reklamuese ose për të shitur produketet tuaja. Ju do të aftësoheni si të menaxhoni burimet njerëzore brenda kompanisë por dhe të bëheni më social në biznesin tuaj.

studentë
foto2 (1)

Praktika dhe karriera juaj është një pikë e rëndësishme pranë nesh

Por një nga pikat më të rëndësishmë është së çfarë do të mësoni në ciklet e leksioneve, ju do i vini në praktikë ndërmjet praktikës së biznesit që do të realizohet nga akademia por dhe në bashkëpunim edhe me biznese të ndryshme. Akademia Profesionale Elita ndërmjet zyrës së karrierës do të ndihmojë studentët dhe do i orjentoj si gjatë kohës së shkollës por dhe pas mbarimit të saj. Ne do të realizojmë dhe lidhjen e studenteve me biznese të ndryshme shqiptare e të huaja, ku studentët mund të punësohen në këto kompani. Në mënyrë të vazhdueshme zyra e karrierës pranë akademisë do t’i ofroj bizneseve per t’i punësuar studentët tanë.

Zyra e karrierës do të luaj dhe rolin e zyrës së punës ndërlidhëse. Akademia në mënyrë të vazhdueshme dhe pas ciklit të studimeve që ju do të realizoni pranë nesh, do të kryej konferenca biznesi ku do të ftoj dhe do të ketë në epiqendër të saj studentët e akademisë, promovimin e tyre, dhënien e mundësisë studentëve dhe ish-studentëve për t’u bërë pjesë e strukturave të ndryshme ekonomike dhe të biznesit, në privat por dhe shtet. Ndërmjet këtyre konferencave por dhe aktiviteteve të tjera të vazhdueshme ne do të vazhdojmë pasurimin e dijeve ekonomike për studentët dhe ish-studentët tanë.

Personalitete të ftuar

Elita e biznesit...

Vazhdueshmëria për studentët tanë do të jetë e garantuar në shumë nivele të ndryshme të shoqërisë sonë. Pranë akademisë ekziston regjistri i Elitës së Biznesit, ky regjistër personifikon dhe përfaqëson elitën e re ekonomike të Shqipërisë. Këta individ do të jenë drejtuesit e ekonomisë shqiptare tani dhe në të ardhmen.

Vlerësimi për degën MENAXHIM BIZNESI

 • Studentët
 • Të ftuar
 • Ministria

Pas mbarimit të degës “Menaxhim Biznesi”, ju aftesoheni por edhe të ushtroni;

 1. Profesionin e Menaxherit te Biznesit mund t’a ushtroni në biznese private, shtetërore, në shoqëri me përgjegjësi të kufizuara (SH.P.K), shoqëri aksionare (sh.a), etj.
 2. Të hartoni dhe ekzekutoni plane të suksesshme biznesi
 3. Të realizoni fushata të suksesshme marketingu për kompaninë që punoni ose përfaqësoni
 4. Të realizoni me suksesshmëri aplikime për kredi bankare ose për projekte të ndryshme
 5. Të hartoni dhe të interpretoni në anën ligjore statutet e kompanisë
 6. Të përgatiteni në anën juridike për menaxhimin e një biznesi
 7. Rritjen e kapaciteteve menaxheriale dhe të lidershipit
 8. Të përgatiteni per operacionet financiare ato tatimore dhe për procedura te tjera teknike
 1. Përgatiteni praktikisht në teknikat e ligjërimit
 2. Zhvilloni oratorinë tuaj
 3. Mësoni se si krijohet e bëhet i suksesshëm një biznes
 4. Qartësoni idetë dhe planet konkrete që keni për të hapur ose për të zhvilluar biznesin tuaj
 5. Krijoni dhe rrisni rrjetin e njohjeve tuaja në biznes
 6. Bëheni pjesë e elitës së biznesit në Shqipëri
 7. Rrisni cilësitë tuaja në marrëdhëniet me klientët
çertifikata
Testimi
Karta e menaxherit

Info përmbledhëse

DEGA profesionale “MENAXHIM BIZNESI” që ju po aplikoni;
Kohëzgjtja e degës: Dhjetor 2017 – Prill 2018
Dita e mësimit: Leksionet por dhe praktika do zhvillohet vetëm ditën e shtunë, (1 herë në javë)
Vendi i zhvillimit të mësimit: Qëndra e konferencave të hotel “Tirana International” (15kateshi)
Vendi i zhvillimit të praktikës: Terren, Hotel “Tirana International”, në zyrat e administratës së shkollës, biznese të ndryshme, institucione të tjera, etj.
Tarifa: Shkolla kushton vetëm 395 Euro në total. Këtë pagesë ju mund t’a beni të gjithën ose me disa këste sipas mundësisë suaj financiare.
Mosha e lejuar për aplikim: 18 vjec – 65 vjeç
-INDIVIDËT QË MBAROJNË KËTË DEGË
ÇERTIFIKOHEN SI “MENAXHER BIZNESI” Me çertifikatë të njohur nga shteti shqiptar

TARIFA

395 E
Pagesën mund t’a kryeni të plotë ose me këste sipas mundësive tuaja. Nuk ka asnjë kosto shtresë.

Kategorizimet e degës MENAXHIM BIZNESI

 • Teoria
 • Oratoria
 • Praktika
cl07

KËTU MUND TË APLIKOSH

TRE HAPA PER APLIKIM

1-SHKARKO FORMULARIN E APLIKIMIT

2-PLOTËSONI KËTË FORMULAR

3-FORMULARIN E PLOTËSUAR DËRGOJENI ME E-MAIL TEK: REGJISTRIM@AKADEMIAELITA.COM

 

Rruga juaj për karrierë në biznes..

12375191_449666048574407_1589523871673948929_o

Bëhu pjesë e degës “Menaxhim Biznesi”…

REGJISTROHUNI! Nuk ka shumë kohë…

LËNDËT E DEGËS "MENAXHIM BIZNESI"

ORATORI DHE MARKETING

Në këtë lëndë ju do përgatiteni për konceptin e marketingut, për politikat e promocionit, komunikimin miks, publicitetin, marrëdhëniet publike, strategjinë e shërbimit, misionin dhe qëllimin, metodat për të dëgjuar klientin, menaxhimin e ankesave, psikologjinë e kënaqësisë konsumatore, rolin e teknologjisë në marketingun e shërbimeve por dhe menaxhimin strategjike, në këtë lëndë ju do të keni orë praktike për të vënë në zbatim atë çfarë keni studiuar.

INFORMACION JURIDIK

Në këtë lëndë ju do të përgatiteni ligjërisht mbi ligjin themeltar të shtetit, Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për ligjin e shoqërive tregtare, themelimin e shoqërive, zyrën e aksioneve, legjislacionin tatimor, mbi ligjin rregullues të Qendrës Kombëtare të Licensimit për licensat që merret në këtë qendër por dhe për licensat që nuk merren në këtë qendër por do i kushtohet një rëndësi të vaçantë dhe kodit të punës, kontratave të ndryshme por dhe marrdhënieve civile që rregullohen nga kodi civil.

PRAKTIKË BIZNESI

Temat në praktikën e biznesit vendosen nga bordi i praktikës, keto tema janë totalisht praktike ku vënë studentet në moto për të realizuar praktikisht praktikën e biznesit. Shkolla ndahet në grupe të veçanta dhe secila nga grupet realizon një sfidë duke qenë në konkurece me grupet e tjera, grupet renditen nga grupi më i mirë tek grupi më i dobët për sfidën përkatëse (psh sfidat kanë ngjashmëri me sfidat praktike tek emisionit “Donald Trump”. Këto sfida japin dhe edukatën e punës në grup, kanë një rëndësi shumë të madhe në të gjithë procesin e zhvillimit të degës.

KONCEPTET E SHËRBIMIT NDAJ KLIENTIT

Në këtë lëndë do të njiheni me konceptet e mardhënieve me klientët, si krijohet një strategji e sukseshme me klientin, vlerat e kompanisë dhe cfarë vlerash duhet t’i përcohen klientit, si të dëgjojmë në mënyre aktive dhe ti përgjigjemi nevojave të klientëve, krijimi i eksperiencës me klientët dhe lidhja me përfitueshmërinë e kompanisë.

AFTËSIA MENAXHERIALE

Në këtë lëndë do i kushtohet shumë rëndësi konceptit menaxherial, drejtimit të një biznesi të vogël deri tek koorporatat e mëdha dhe koncepte të tjera menaxheriale.

PRAKTIKË FINANCIARE

Në lëndën e praktikes financiare ju do të praktikoheni për të gjithë operacionet financiare, ato tatimore, për procedurat e ndryshme, plotësimet e TVSH-ve, fletëve të shoqërimit për mallin, deklarimet e blerjeve dhe shitjeve, fdp-të, sigurimet shoqërore shëndetësore, procedura për sistemin financiar në Shqiperi, etj.

PLANIFIKIM FINANCIAR

Kjo është një nga lëndët më të rëndësishme, ju do të mësoheni si të planifikoni nisjen e një biznesi por dhe mbarvajtjen e tij, hartimin e planeve të biznesit, si te rrisni likujditetin, aplikimi i suksesshëm për kredi në banka, amortizimi i kredive, çështje teknike për kredite, etj.

MENAXHIM I BURIMEVE NJERËZORE

Në këtë lëndë do të merrni leksione për zhvillimin e burimeve njerëzore, menaxhimin strategjik, rolin e liderit, organizimin e punës, analizën e punës dhe matja e performancës, teknikat e planifikimit të burime njerëzore, rekrutimi i punonjësve, vlersimi performancës, etj.

TË FTUARIT

Pranë shkollës tuaj ne ftojmë personalitete të shumë fushave që ju lektojnë dhe ju japin shëmbullin personal juve si lider të së ardhmes. Ne ftojmë biznesmen, politikanë, deputet, ministra, zv.ministra, pjestar të shoqërisë civile, gazetarë, etj, që për një orë të realizoni një bashkëbisedim praktik dhe për t’ju orjentuar ju në rrugën e duhur drejt ekonomisë elitare.

LEKSIONE TË TJERA

Pranë shkollës do të ketë dhe pedagog të tjerë që do të realizojnë lëndë praktike, duke u bazuar më shumë në punësimin e të rinjve
dhe politikat e punësimit, si dhe në marketimin dhe çështje të tjera ekonomike.

Për çdo paqartësi kontaktoni:

SUELA KAJO

Koordinatore
Phone: 0682020260

Zyrën e rregjistrimit e gjeni tek “Sheraton” Tiranë..

STAFI

AKADEMIA ka lektorët e saj të brendshëm të cilët janë specialistë të fushave të tyre si financier, avokat, specialist taksash, specialist politikash, gazetarë, persona publik. Gjithashtu përveç lektorëve të brendshëm të pasqyruar më poshtë, pranë akademisë Elita lektojnë personalitete publike, njerëz me vlerë në jetën akademike, politikanë, drejtorë drejtorish, të cilët përbëjnë stafin e jashtëm të Elitës...

VLERËSIME

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com